Úvodní strana | CEMEX Česká republika | Projekt ESF    
 
  Druhy přeprav

 
 
  TransPlus (Česko) s.r.o.  |  Tovární 313, 538 04 Prachovice, CZ  |  tel. (+420) 469 810 576, fax: (+420) 469 810 757  |  Člen skupiny CEMEX  
Profil společnosti

 
 


Hodnotami, kterými se řídíme při našem podnikání jsou:

  1. Neustále se rozvíjíme a zlepšujeme – v každém okamžiku našeho fungování se pokoušíme nalézat oblasti ke zlepšení a to jak na osobní, tak na celofiremní úrovni
  2. Jsme výrazně orientováni na zákazníka – plnění potřeb a přání našich klientů vnímáme jako zásadní parametr vedoucí k úspěchu naší firmy
  3. Dodržujeme zákony – nikdy a za žádných okolností neporušujeme při našem podnikání žádné platné zákony ani legislativu
  4. Měříme výkon – kontinuálním měřením výkonu, analýzou využití našich zdrojů jak technických, tak personálních, pravidelným hodnocením kvality nastavených procesů a následnou realizací potřebných změn zajišťujeme výrazné zvyšování efektivity naší práce.
  5. Respektujeme potřeby našich zaměstnanců – v návaznosti na dosažené výsledky a dobrý výkon vytváříme našim zaměstnancům adekvátní pracovní prostředí a podmínky a snažíme se uspokojit jejich potřeby.
  6. Usilujeme o provozní dokonalost – pro své podnikání využíváme nejmodernější technologie a postupy tak, abychom v co nejkratším čase a s minimem prostředků a zdrojů vykazovali maximální výkon.
  7. Pracujeme týmově – máme velkou úctu k našim kolegům, při své práci se snažíme potlačovat vlastní ego, plníme všechny sliby, na první místo stavíme zájmy naší firmy, dodržujeme principy efektivního time managementu.
  8. Jsme proaktivní – aktivně přistupujeme k plnění všech úkolů. Každý z nás samostatně a iniciativně pomáhá s rozvojem a zlepšováním naší práce. Ochotně a aktivně řešíme problémy týkající se našeho podnikání.
     

Druhy přeprav / Vozový park / Kvalita / Bezpečnost >>   |    Kontakty >>


 
 

© TransPlus (Česko) s.r.o.