Úvodní strana | CEMEX Česká republika | Projekt ESF    
TransplusVáš dopravce cementu
 
  Profil společnosti Druhy přeprav

Kontakty  
 
  TransPlus (Česko) s.r.o.  |  Tovární 313, 538 04 Prachovice, CZ  |  tel. (+420) 469 810 576, fax: (+420) 469 810 757  |  Člen skupiny CEMEX  
Profil společnosti

 
 


ESF


Realizace vzdělávacího projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu

 

V březnu 2010 začala společnost TransPlus (Česko) s.r.o. realizovat projekt s názvem "Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti TransPlus Česko", který získal podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 2,51 milionu Kč. Velkou část této podpory, celkem 2,13 milionu Kč, poskytl Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky přispěl částkou 0,38 milionu Kč.

Realizace projektu si klade za cíl zvýšit adaptabilitu zaměstnanců společnosti TransPlus Česko s.r.o. prostřednictvím zvyšování jejich odborných znalostí a dovedností. Zvýšením adaptability svých zaměstnanců se společnost TransPlus Česko stane více konkurenceschopná.

Cíle projektu je dosahováno prostřednictvím realizace vzdělávacího programu, který byl připraven podle potřeb cílové skupiny. Přesná specifikace potřeb cílové skupiny byla získána prostřednictvím analýzy potřeb provedené ve společnosti TransPlus Česko v období leden až březen 2009. Komplexní vzdělávací a na rozvoj lidských zdrojů zaměřený program je realizován pomocí moderních a dosud ve firmě nepoužívaných metod, cíleně působící na profilový charakter zaměstnanců a indukující tak změny jejich chování. Vzdělávací program zároveň pomáhá k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatele, podporuje další podnikové vzdělávání i další navazující aktivity.

V rámci vzdělávacího programu jsou zaměstnanci zapojováni do různých vzdělávacích aktivit, jako jsou kurzy anglického jazyka, rozvoj komunikačních dovedností, prezentační dovednosti, techniky vyjednávání, školení pro používání bezpečnostního systému – TRAM a školení ve využívání systému měření kvality řidičů - Fleetboard.
 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.
 

 
 

© TransPlus (Česko) s.r.o.